Om

Föreningens syfte är att väcka intresse för bildande konst. Detta sker bl.a. genom egna utställningar på konstmuseet, resor till intressanta platser och utställningar, konstkurser, föredrag och diskussioner, inköp av konstverk för utlottning och utdelande av stipendium till förtjänstfull konstnär.

Vart fjärde år har Eskilstuna konstförening arrangerat Sörmlandssalongen - ett stort och populärt evenemang.

Angelägna uppgifter för föreningen är även att stödja konstnärer i deras utbildning och konstnärskap samt att väcka intresse för konstnärlig kreativitet och visa att konst är till för alla.

Föreningens angelägenheter sköts av en styrelse som består av minst sju och högst femton ledamöter, och som utses av årsmötet. Ordföranden väljs för ett år. Övriga styrelse-ledamöter väljs för två år, halva styrelsen vartannat år.

Historik

Initiativet till att en konstförening bildades i Eskilstuna togs av doktor Petrus Ranström (gift med målaren Carl Larssons dotter Suzanne), kronokassör Lars Jernbergh, rådman Lars Johansson och grosshandlare C W Johansson.

 

Genom tidningsannonsering undersökte man intresset, som visade sig vara stort. I början av år 1926 grundades så Eskilstuna Konstförening med Lars Jernbergh som dess förste ordförande. Petrus Ranström blev intendent och satt i inköpsnämnden i 20 år.

 

Eskilstuna konstförening grundade Eskilstuna konstmuseum år 1937. Invigningen ägde rum i närvaro av bl.a. Prins Eugen. År 1948 överläts museet inklusive konstsamlingarna om ca 150 verk till Eskilstuna Kommun. Vid överlåtelsen gjordes en överenskommelse om att konstföreningen hade rätt att bedriva verksamhet i konstmuseets lokaler, något som gäller än i dag.