»
6/12 2020 Utlottningar

2020 års konstlotterier är slutförda

Eskilstuna Konstförening genomför normalt ett stort antal lotterier, då vi lottar ut konstverk och konstlitteratur.

»
7/11 2020 Utställningar

Sörmlandssalongen 2020

Årets Sörmlandssalong arrangerades av Nyköpings konstförening i samarbete med Sörmlands museum.
58 konstnärer ställer ut 113 verk.
Utställningen skulle pågå mellan den 7 november 2020 till den 17 januari 2021. På grund av den pågående pandemin pausades utställningen kort efter öppnandet. Som kompensation gjorde arrangörerna en fin bildserie över utställda verk. Bildserien är mycket intressant och vi låter den ligga kvar ett bra tag till.

»
15/2 2020 Utställningar

Stipendiatutställning 2020

STEREO