Stipendiatutställning 2020

STEREO

2020 års stipendiat Ulf Rehnholm visade sin utställning STEREO under perioden 15 februari till 19 april. Utställningen invigdes av Fotografen & Make up Artisten Kristin Sipilä. Gratulationer och hyllningar också från Konstmuseets chef Maria Hallberg och Eskilstuna Konstförenings ordförande Sven Janeheden.

Motiveringen för Eskilstuna Konstförenings val av ULF REHNHOLM till 2020 års stipendiat lyder:

Ulf Rehnholm är en bildkonstnär, som med energi, nyfikenhet och känsla  ständigt experimenterar med och utforskar gränserna för den fotografiska konsten. Ibland med helt oväntade redskap. Det växer fram bilder som både berör och tar tag. Humor är dessutom ett levande element i Ulfs konstnärskap.

 Genom hans många projekt får vi som betraktare följa hans målmedvetna arbete, som ofta leder till överraskande och nya uttryck.