MÖTEN

Utställningen "MÖTEN" 13 MAJ - 20 AUGUSTI 2017 på Eskilstuna konstmuseum

”Konsten att delta” är ett projekt som drivs av KRO/KIF (Konstnärernas riksorganisation/Föreningen Svenska konsthantverkare och industriformgivare) i samarbete med Svenska Tecknare, Illustratörcentrum, Svenska Fotografers Förbund, KLYS (Konstnärliga och litterära yrkesutövares samarbetsnämnd) m.fl. Projektet finansieras genom Postkodlotteriets Kulturstiftelse. Projektledare är Ola Öhlin.

Projektet syftar till att underlätta för utlandsfödda konstnärer (nyanlända och de som varit en längre tid i landet) att komma in i och bli en del av det svenska kulturlivet.

Eskilstuna Konstförening vill med den här utställningen medverka till nya möten med sju konstnärer från när och fjärran som numera bor i Sörmland: Dali Akil, Rami Chammo, Reza Hazare, Hanna Nyström, Sermon Shaba, Dennis Teunissen och Shantal Zakko.