Jubileumsutställning 90 år

Jubileumsutställning och 90-års fest

De 90 åren hyllades med en retrospektiv utställning med samtliga stipendiater ett sekel tillbaka.