EN ANNAN VÄRLD

Utställning på Eskilstuna konstmuseum 13 feb – 18 april 2021
Jan Thunholm (f. Uppsala 1931, d. Eskilstuna 2014)

Text: Pia Thunholm

Jan Thunholms utställning på Eskilstuna konstmuseum har titeln En annan värld.
Temat och idén med en central scenuppbyggnad har sysselsatt Jan Thunholm i stort sett under hela hans verksamma tid. Ornament med mönster, blommor och figurer utbreder sig åt båda håll från scenens golv. Scenen kan omvandlas till en säng eller med ett äldre poetiskt ord -paulun. Allt är målat med akvarell och tusch.
Inspirationen kommer från folkkonstens mönster, från äldre målningar och träsnitt, sagor eller från musik.