2020 års konstlotterier är slutförda

Eskilstuna Konstförening genomför normalt ett stort antal lotterier, då vi lottar ut konstverk och konstlitteratur.

Varje månad lottar vi ut en konstbok av hög klass. Syftet är naturligtvis att i första hand bidra till stimulerande konstupplevelser. Men vi hoppas också att kunna stimulera till snabb inbetalning av medlemsavgifterna. Från den månad Du har betalt din medlemsavgift deltar Du i månadslotteriet. Det betyder att om Du betalar i januari månad deltar Du i 12 dragningar, betalat i februari 11 månader o.s.v.

Därutöver har vi lotterier på samtliga medlemssammankonster och konstresor.

Det stora medlemslotteriet genomförs i vanliga fall vid Höstagillet i november månad med utdelning av vinster i  början på december. Normalt lottar vi ut vinster med sammanlagt värde på omkring 65 procent av medlemsintäkterna. För att i viss mån kompensera bortfallet av verksamhet under 2020 höjde vi vinstsumman rejält och lottade ut konst och konstlitteratur till ett sammanlagt marknadsvärde på cirka 160 procent av medlemsintäkterna.

Dragningen genomfördes på ett styrelsemöte. Vi kan notera att ingen av styrelsens ledamöter eller dess närstående blev dragna som vinnare. Antalet vinnare uppgick till 33 medlemmar som fick dela på 35 vinster.

Utdelningen av vinster genomfördes söndagen den 6 december under hårda corona-regler. Allt för hårda tyckte några, men alla accepterade läget och uppträdde på ett bra och ansvarsfullt sätt.

Detta var den sista medlemsaktiviteten för 2020. Planeringen inför år 2021 pågår fastän osäkerheten är stor. Hur mycket kan vi och törs vi genomföra?