Medlem

SOM MEDLEM I ESKILSTUNA
KONSTFÖRENING HAR DU MÖJLIGHET ATT:

• Vinna i det årliga konstlotteriet
• Följa med på konstresor
• Delta i föredrag och samtal kring konst
• få 5% rabatt på konstköp vid föreningens utställningar
• Vinna konstböcker i månadslotteriet
• Delta i föreningens trevliga fester och sammankomster
• Rama in dina konstverk till rabatterat pris

BLI MEDLEM
Det är enkelt att bli medlem. Betala in årsavgiften 200 kr till Bg 5290-9819.
Är du under 25 är årsavgiften 100 kr. Glöm inte att skriva in namn, adress
och e-post. Eskilstuna Konstförening iakttar reglerna i GDPR.

KONTAKTA OSS
Du är alltid välkommen att kontakta oss om du har frågor och funderingar
Ordförande, Sven Janeheden
Tel: 016-13 95 54, 070-650 99 01
E-post: sven.janeheden38@gmail.com