Årsmöte 2016

Samling på konstmuseet kl 18 för en visning av pågående stipendiatutställning med Thomas Wahlström och därefter årsmöte samt gemensam måltid på folkhögskolan