Årsmöte 2012

Foto: Ulf Rehnholm

Vid Eskilstuna Konstförenings årsmöte 2012-03-14 underhöll folkmusikgruppen Galdra från musikskolan. Därefter utsågs Sackarias Luhanko till årets stipendiat.