Planering av vårens verksamhet

Osäkert hur det blir med vårens verksamhet.

Planeringen av den kommande verksamheten är i full gång. Men vi är osäkra på hur mycket som kan genomföras under pågående pandemi. Vår förhoppning är att vaccineringen kommer igång och att vi snart skall kunna återgå till den vanliga verksamheten. Vi hoppas kunna genomföra vårens konstresa, årsmötet med trevligt samkväm och ett antal intressanta föreläsningar. Så fort vi får veta mera och läget blir stabilare återkommer vi med ett genomarbetat program.