Nyhetsbrev våren 2022

Kära konstvänner!

Efter att flertalet av de restriktioner vi levt med nu tagits bort, har vi vågat satsa på ett program för våren. Starten blir något försenad beroende på den osäkerhet vi levt med under lång tid, men vi hoppas naturligtvis att ni skall finna programmet intressant.

I ett tidigare utskick redogjorde vi för de diskussioner som förts kring Sörmlandssalongens framtid. I dagsläget är det bara vi och Nyköpings Konstförening som disponerar lokaler, som gör det möjligt att arrangera en utställning av den storleksordningen. Läget ser dock ljusare ut efter ett planeringsmöte med representanter för Eskilstuna konstmuseum, Sörmlands museum, Nyköpings Konstförening och vår egen förening. Efter mötet har ytterligare ett par konstföreningar i länet visat intresse och överväger för närvarande om de skall medverka som arrangörer. Skulle dessa föreningar vara intresserade kommer vi återigen att kunna ha en Sörmlandssalong varje år några år framöver.

Det händer mycket just nu. Inom kort hoppas vi få slutliga besked om tidplanen för Sörmlandssalongen.

Av kända skäl fick vi ställa in den tidigare planerade resan till Fotografiska Museet i Stockholm. Nu gör vi ett nytt försök och hoppas på en välfylld buss den 21 april.

Välkomna till våra aktiviteter!

Eskilstuna i februari 2022

Styrelsen

Eskilstuna Konstförening
Verkstadsgatan 5
63342 Eskilstuna

 

eskilstuna.konstforeningar.se

www.facebook.com/EskilstunaKonstforening

 

Program våren 2022

 

20 Mars kl.14.00: Eskilstuna Konstmuseum.

Strindbergskännaren och ledamoten i Strindbergssällskapet Tryggve Lundh föreläser under temat Strindberg och bildkonsten.

7 April kl.18.00: Årsmöte Eskilstuna Folkhögskola.

 

21 April: Konstresa till Fotografiska Museet i Stockholm.

 

21 maj: Invigning av årets stipendiatutställning med Anna Lindström Eskilstuna Konstmuseum

 Vernissage 12.00 – 16.00 med invigning kl.14.00.

 

29 maj kl.14.00: Årets stipendiat Anna Lindström berättar om sin konst och visar utställningen på Eskilstuna Konstmuseum.