Marianne och Harriet Ebeling

SÖNDAGEN DEN 21 NOVEMBER KL 14.30
ESKILSTUNA KONSTMUSEUM

Ebelingkännaren och Ordföranden i Ebelingmuseets Vänner Tryggve Lundh
berättar om systrarna Marianne och Harriet i vår serie om konstnärsfamiljen
Ebeling. Antalet deltagare är maximerat till 30. Anmälan till Sven Janeheden
tel. 070- 650 99 01 senast den 19 november.

VÄLKOMNA!